Wat doet een holistisch coach


Ik coach holistisch. Dat houdt in dat ik niet alleen kijk naar het probleem dat jij aangeeft tijdens het intakegesprek, ik kijk naar alle facetten eromheen en probeer samen met jou de oorzaak te vinden van het probleem. We onderzoeken samen de patronen en overtuigingen die je je eigen hebt gemaakt en welke blokkades er nog in jou zitten.

 

Als ik kinderen coach, zijn het eigenlijk altijd de ouders die ik echt coach. Kinderen spiegelen altijd het gedrag van hun ouders, zelfs bepaalde gedragingen waarvan jij niet doorhebt dat je ze hebt. Ze willen je iets laten zien, waar jij aan mag werken, om weer tot je volle potentieel te komen.

 

De kinderen mogen bij mij tekenen, gemasseerd worden, we doen een aantal oefeningen en bovenal mag het kind gewoon vertellen. Mijn bevindingen die ik onder andere verkrijg uit de massage en het lezen van de tekening, bespreek ik op een later moment met de ouders, zodat zij ermee aan de slag kunnen. Ik praat niet over de problemen van het kind als het kind erbij aanwezig is. Dit kan namelijk zorgen voor onzekerheid bij het kind en bovendien het gevoel dat het niet veilig is.

 

Ik ben een luisterend oor, ik geef je tips en handvatten en bovendien zorg ik voor ruimte in jou, zodat jij tot eigen inzichten en mogelijkheden kunt komen. Het doel van mijn coaching is altijd om de oorzaak van het probleem te vinden en de blokkades die hieromheen zich bevinden te doorbreken.

 

Tijdens het coachen maak ik onder andere gebruik van aromatherapie, Bach Bloesem remedies en massages. Dit zijn ook alle drie holistische methodieken.

 

Veel van de blokkades, patronen en overtuigingen komen voort uit onze jeugd. Uit situaties op school, met vrienden of in het gezin. Vaak zijn bepaalde patronen en overtuigingen je aangeleerd door je ouders. Elke ouder doet het naar beste kunnen, dat is mijn overtuiging. En geen enkele ouder kan alles goed doen.

 

Als het allemaal werd gedaan zoals het zou moeten, is er geen ruimte voor eigen lering en ontwikkeling, hoe rot de gevolgen van missende behoeftes ook zijn uit je jeugd.

In basis heeft iedereen in zijn jeugd 12 basisbehoeften nodig en de hoop is dat je die allen van je ouders zal ontvangen, zoals ook jij misschien hoopt voor je eigen kinderen. In de praktijk blijkt dat minstens twee van die basisbehoeften niet of niet volledig zijn vervuld. Er kunnen blokkades, overtuigingen en patronen ontstaan door het missen van die behoeftes.

 

Door onder andere daar holistisch naar te kijken, komen we achter de zingeving en kunnen we holistische methodieken inzetten om de blokkades, overtuigingen en patronen te doorbreken.

 

Holistisch kijken houdt ook in dat ik kijk naar elke cliënt als individu. Iedereen is anders. Ik zet methodieken in die passen bij jou, methodieken waardoor jij kan groeien in je zelfontwikkeling, je kan losbreken en je volledig jezelf mag gaan accepteren, zodat jij wordt wie je bent. De coaching die je van mij ontvangt is altijd afgestemd op jou.