Gedragsproblemen

Vanuit mijzelf zou ik verstoringen in gedrag nooit als gedragsproblemen omschrijven.

 

De definitie van gedragsproblemen die je vind als je op Google zoekt: Gedragsproblemen zijn de ongewenste gedragingen die voor de omgeving of het kind zelf storend zijn. Hieronder valt bijvoorbeeld agressief, driftig of ongehoorzaam gedrag. Ook vernielzucht of pestgedrag horen hierbij.

 

Ongewenste gedragingen… Ongewenst voor wie precies? En wat is dan het gedragsprobleem exact?

 

Vanuit mijn visie als holistisch therapeut, kijk ik naar wat voor gedrag het kind vertoont, waarmee hij of zij zelf of de omgeving van het kind moeite mee heeft. Wat voor type gedrag is het, wat wil hij of zij met dit gedrag zeggen, wanneer uit zich dit gedrag en de allerbelangrijkste vraag voor mij: waar komt dit gedrag vandaan?

 

Niet willen meegaan met de regels, boos worden, agressief, niet luisteren.. Zou jij werkelijk willen dat jouw kind met alle zeilen meevaart? Dat het makkelijk is en altijd doet wat jij zegt. Waar is het kind dan zelf? Hoe zet jouw kind zich dan in zijn volwassen leven neer? Waarschijnlijk als iemand die continu over zijn eigen grenzen heen gaat, iemand die geen idee heeft wat hij of zij nou werkelijk wil in het leven, iemand zonder wilskracht of daadkracht. Is dat wat je wil?

 

Ik begrijp dat gedragsproblemen storend kunnen zijn en je soms zelfs tot wanhoop kunnen drijven, geloof me, ook ik heb die periodes meegemaakt met mijn zoon. En ik ben blij dat ik weet dat mijn zoon voor zichzelf op durft te komen, dat hij weet hoe hij zijn frustraties kan uiten, dat hij duidelijk kan aangeven wat hij wil en vooral dat hij voelt dat hij zijn gevoelens bespreekbaar mag maken.

 

Ik sta positief in het leven en benader iedereen die ik tegenkom ook op die manier. Als ik kijk naar gedragsproblemen buig ik die eerst om naar positiviteit, zodat zowel ouder als kind op een andere manier kan leren kijken naar deze problemen.

 

Je kunt meer lezen over mijn visie over gedragsproblemen in deze blog.