Kinderen en de 4 elementen


Tijdens de coaching van kinderen hou ik rekening met het element dat het meest bij het kind past. Iedereen heeft alle vier de elementen in zich. Meestal is het één element die het beste past, soms is het een combinatie van twee elementen.

 

Ik spreek dan over de volgende 4 elementen:

Vuur - vuurkinderen

Water - waterkinderen

Lucht - luchtkinderen

Aarde - aardekinderen

 

Elk element heeft typische uitingen qua gedrag, zowel positieve als negatieve gedragsvormen, de zogenoemde gedragsproblemen, en zelfs uit het uiterlijk van een kind kun je vaak goed zien wat voor type het is.

Het is ook mogelijk dat het kind een voorkeur heeft in zijn gedrag van meerdere elementen. We hebben allemaal alle elementen in ons en we hebben allemaal een voorkeur voor 1 of 2 elementen.

 

Door naar het kind en daarbij ook naar het meest passende element te kijken, kan de coaching vele malen effectiever worden ingezet. Elk element heeft andere behoeftes en heeft een voorkeur van een manier van benaderen. Door me af te stemmen op het kind en het element, groeit het vertrouwen van het kind. Kijken volgens de 4 elementen hoort bij holistisch coachen.

 

Gedragsproblemen zijn vaak gevolgen van het niet in emotioneel evenwicht zijn. Dit kan bij het kind liggen en ook vaak bij (één) van de ouders. Als je gaat kijken volgens de 4 elementen, kun je ook goed het type gedragsproblemen herleiden. Je kunt dan beter de oorzaak vinden en daar gericht op werken.

 

De informatie die je krijgt als je kijkt naar het type kind, is ontzettend waardevol. Door deze informatie kan ik gericht zien wat het kind nodig heeft om weer lekker in zijn of haar vel te zitten. Hier stel ik vervolgens de methodieken op af die ik inzet in de coaching.

 

De term: 'Ik ben helemaal in m'n element' is niet voor niets ontstaan.

 

Al het bovenstaande geldt ook voor volwassenen. Het is met volwassenen vaak lastiger te bepalen bij welk element zij horen. Dit komt door vele aangenomen patronen. Door holistisch te kijken en te verbinden, kunnen we er wel achter komen bij welk element de volwassene past. Als je inziet welk element bij je past, kun je ook veel beter bepalen wat je nodig hebt om je 'helemaal in je element te voelen'.

 

Als je in je element bent, ervaar je meer rust, wijsheid, levenslust en sta je steviger in het leven. Je weet wie je bent en wat je nodig hebt, dit komt ten goede voor je assertiviteit. Ook laat je gemakkelijker je onzekerheden varen.